Sledujte nás na facebooku

Platební a dodací podmínky

Vážení zákazníci,

můžete zvolit platbu buď v hotovosti na dobírku nebo bezhotovostně převodem na náš účet.

Pokud zvolíte způsob platby v hotovosti na dobírku, pak Vámi objednané zboží (veškeré nabízené zboží máme skladem) odesíláme nejpozději do dvou pracovních dnů.

Pokud zvolíte způsob platby bezhotovostně převodem na náš účet, pak Vámi objednané zboží odesíláme nejpozději třetí pracovní den následující po dni, ve kterém bude kupní cena včetně nákladů na dodání zboží připsána (pod správným variabilním symbolem) na náš účet.

Zboží zasíláme prozatím pouze prostřednictvím České pošty – Balík do ruky.

Česká pošta vám většinou doručí vaši zásilku již následující pracovní den. Bude vás také informovat prostřednictvím SMS nebo emailem o převzetí a doručování zásilky. V den předání zásilky České poště jste také z naší strany informováni emailem.

Při objednávce nad 2.000 Kč neplatíte poštovné, které jinak činí 130 Kč v případě dobírky, při převodu na účet 95 Kč.

 

Cena zboží a platební podmínky

1.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-       v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

-       bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000611468/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

1.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.3.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, až poté je na adresu kupujícího zasláno zboží. Po odeslání objednávky budou údaje potřebné pro převod peněz – částka, číslo účtu prodávajícího, variabilní symbol - zaslány kupujícímu v potvrzení objednávky na jeho elektronickou adresu.

1.5.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu i v případě, že kupující zvolil způsob platby v hotovosti na dobírku.

1.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.7.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v případě platby na dobírku fyzicky spolu se zbožím.

Přeprava a dodání zboží

1.8.    Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.9.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.10.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

1.11.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.